Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Rozwój argumentacji prawniczej…”

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Seminarium Naukowym „Rozwój argumentacji prawniczej w Europejskiej Tradycji Prawnej” (The evolution of legal argumentation in European Legal Culture), które odbędzie się na naszym Uniwersytecie 28 maja 2018 roku (poniedziałek) w Sali Lubrańskiego (Collegium Minus) w godzinach 10:00-18:30, a następnie w dniu 29 maja 2018 roku (wtorek) połączone będzie z finałem lokalnego konkursu prawa rzymskiego, który odbędzie się w godzinach 9.00-12.00.

Międzynarodowe Seminarium Naukowe dotyczyć będzie argumentacji prawnej i jej ewolucji. Pierwszy dzień poświęcony będzie w całości dyskusji nad wspomnianym zagadnieniem, w której udział wezmą oraz wygłoszą referaty pracownicy naukowi oraz studenci z zaproszonych ośrodków akademickich. Celem będzie zbadanie problemów prawnych, w ramach których argumentacja prawnicza odegrała znaczącą rolę na przestrzeni dziejów. Podczas obrad przyjrzymy się argumentacji jako sposobie rozstrzygania wątpliwości w prawie i jako twórczym narzędziu kształtowania prawa.

Seminarium to efekt współpracy naszej Uczelni z Uniwersytetem w Augsburgu (Niemcy), Uniwersytetem Arystotelesa w Salonikach (Grecja), Uniwersytetem Masaryka w Brnie (Czechy), Uniwersytetem Palackiego w Ołomuńcu (Czechy) oraz SWPS w Warszawie.

Zapraszamy!

Program

***

Student Scientific Circle of Roman Law „Bona Fides” functioning under aegis of Chair of Roman Law and History of Jurisprudence kindly invites you to join the annual International Seminar The evolution of legal argumentation in European Legal Culture which is going to take place on 28th-29 of May. We are highly honored to welcome you as our guests in Poznań at Lubrański Hall in Collegium MInus (Adam Mickiewicz University, ul. H. Wieniawskiego 1).