Ogólnopolska Konferencja Komparatystyczna „Swoboda testowania a ochrona interesów osób najbliższych”

Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides”
ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w:

Ogólnopolskiej Konferencji Komparatystycznej
Swoboda testowania a ochrona interesów osób najbliższych”,

która odbędzie się 14 marca 2014 r. w Sali Senatu (Collegium Minus, UAM w Poznaniu).

Celem konferencji jest ocena aktualnych oraz proponowanych rozwiązań w dziedzinie polskiego prawa spadkowego.

Konferencja obędzie się w formie „okrągłego stołu”, co oznacza, że po zaprezentowaniu wystąpień kluczowa będzie dyskusja, w której udział wezmą wszyscy prelegenci. Punkt wyjścia dla rozważań stanowić będzie rzymska koncepcja swobody testowania. Kolejni referenci w swoich wystąpieniach przedstawią rozwiązania przyjmowane w różnych porządkach prawnych, oceniając regulacje w perspektywie historycznej i porównawczej.

Podczas konferencji poruszone zostaną dwa podstawowe problemy, tj. sposoby ograniczania swobody testowania oraz krąg osób, których interesy powinny być chronione.

Więcej informacji w pliku „Folder o konferencji”, który zamieszczamy poniżej.

Moderatorami dyskusji podczas konferencji będą:

– ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier,

– prof. UWr dr hab. Rafał Wojciechowski,

– prof. dr hab. Wojciech Dajczak,

– dr Konrad Osajda.


Pliki do pobrania:

1. Folder o konferencji

2. Harmonogram konferencji

3. Informacje o Kole BONA FIDES

4. Opinia prof. Wojciecha Dajczaka:

Opinia - prof. Wojciech Dajczak

 

 

 

Dodaj komentarz