KONKURS PRAWA RZYMSKIEGO 2014

Ogłoszona została V edycja ogólnopolskiego Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”. Konkurs składa się z dwóch etapów: lokalnego i ogólnopolskiego.

Plakat 2014

ETAP LOKALNY

Lokalny etap Konkursu Prawa Rzymskiego jest tradycyjnym już projektem organizowanym na naszym Uniwersytecie przez Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides” oraz ELSA Poznań. Jego podstawowym celem jest promocja wiedzy o prawie rzymskim wśród studentów Wydziału Prawa i Administracji UAM. Dla przyszłych prawników konkurs stanowi również szansę zaprezentowania swojej wiedzy przed jury złożonym z autorytetów w dziedzinie prawa rzymskiego. Forma konkursu ma nie tylko pomagać w jak najodpowiedniejszym sprawdzeniu wiedzy przez jury, ale również zaciekawić publiczność. Uczestnicy w czasie konkursu, prezentują ustnie rozwiązania złożonych problemów prawnych.

Terminy etapu lokalnego:

Eliminacje: 26 maja 2014 (godz. 15:00, Auditorium Maximum CIN)*.

Finał: 29 maja 2014 (o godzinie i w sali CIN podanej przez organizatorów).

* aby wziąć udział w teście eliminacyjnym nie trzeba dokonywać zgłoszeń, wystarczy stawić się we wskazanym terminie i miejscu.

Uczestnicy:

Studenci I roku prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Forma:

W eliminacjach studenci muszę zmierzyć się z testem wielokrotnego wyboru. Do drugiego etapu przechodzi osiem osób, które uzyskały najlepsze wyniki w poprzednim etapie.

Finał składa się z trzech części. Pierwsze dwie części polegają na odpowiedzi ustnej na zadane pytania, za które jury przyznaje określoną liczbę punktów. Ta część konkursu ma charakter eliminacyjny – do II części przechodzi pięciu uczestników, zaś do III części – trzech z najlepszą punktacją liczoną jako suma punktów etapu I i II. Etap III polega na rozwiązaniu przedstawionego przez jury kazusu konkursowego, na podstawie wypowiedzi udzielonej przez uczestników jury ustala kolejność zajmowanych w konkursie miejsc.

Nagrody:

Trójka finalistów awansuje do etapu ogólnopolskiego, gdzie reprezentuje Uniwersytet.

Dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.

Nadto, za udział w konkursie student może uzyskać:

a) za awans do pierwszej ósemki konkursu lokalnego – zwolnienie z kazusu na egzaminie (na tych samych zasadach co student, który uzyskał ocenę db+ lub bdb w ramach konwersatorium) lub możliwość zdawania egzaminu ustnego;

b) trójka laureatów etapu lokalnego – ocenę bdb, db+ albo db (w zależności od poziomu merytorycznego finału) z egzaminu z prawa rzymskiego.

Zalecana literatura obejmuje w szczególności:

a) W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, wyd. 1, Warszawa 2009 lub wyd.  2, Warszawa 2014.

b) W. Dajczak, Błędy poznawcze a tęsknota za użytecznością nauki prawa rzymskiego, Forum Prawnicze 3(17)/2013, s. 9-20 (dostępny na www.forumprawnicze.eu).

c) F. Longchamps de Bérier, Finansowa analiza prawa a znaczenie prawa rzymskiego, Forum Prawnicze 5(19)/2013, s. 6-16 (dostępny na www.forumprawnicze.eu).

ETAP OGÓLNOPOLSKI

Informacje dostępne pod poniższym linkiem:

http://www.law.uj.edu.pl/users/kprz/index.php?option=com_content&view=article&id=207:v-edycja-miedzynarodowego-konkursu-prawo-rzymskie-a-swiat-wspolczesny&catid=3&Itemid=34

Pod tym linkiem znaleźć można również informacje na temat indywidualnych zgłoszeń do finału Konkursu w formie pracy konkursowej. Termin nadsyłania prac to 6 maja 2014.

Pliki do pobrania:

Konkurs Prawa Rzymskiego – Regulamin 2014

Dodaj komentarz