UE Sports Law – leading cases and current challenges

Koło Naukowe Prawa Rzymskiego

„Bona Fides” 

serdecznie zaprasza na spotkanie  zatytułowane:

„UE Sports Law – leading cases and current challenges”

  które poprowadzi

 Marek Hofman

Podczas spotkania poruszony zostanie problem zgodności regulacji tworzonych przez międzynarodowe organizacje sportowe z prawem wspólnotowym. Mimo, że dzięki Traktatowi z Lizbony oficjalnie przyznano związkom sportowym możliwość kształtowania regulacji, wciąż aktualne są problemy jego niezgodności z prawem konkrecji, naruszenia swobody przepływu pracowników, świadczenia usług czy też dyskryminacji ze względu na przynależność państwową.

Marek jest studentem Uniwersytetu Masaryka w Brnie, a w Poznaniu przebywa w ramach programu Erasmus. Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim.

Do zobaczenia w środę 21 maja, o godz. 18:00 w sali 4.6 CIN.

We would like to kindly invite you to our next meeting. During the Meeting the problem of compatibility of the regulations adopted by sports associations and UE law will be discussed. Despite the fact that the Lisbon Treaty officially granted to sport associations a right to adopt binding legal regulations, the problems of their incompatibility with competition law, limitations of free movement of workers and services, and violationg the prohibition of discrimination on grounds of nationality are still current.

We look forward to seeing you!

Dodaj komentarz