Sprawozdanie ze spotkania z dr iur. Jackiem Lehmannem

Liczne grono zainteresowanych pojawiło się na ostatnim piątkowym spotkaniu. Piątego grudnia w sali 4.10 CIN mieliśmy okazję wysłuchac pana dra Lehmanna, który bardzo chętnie i szczególnie interesująco przedstawił nam sposób kształcenia prawników w Niemczech, możliwości dla polskich jurystów poszukiwania pracy na lewym brzegu Odry oraz oryginalnie skomponowane case study. Zainteresowanie uczestników i często padające pytania już w pierwszej części, przyczyniły się do istotnego wydłużenia spotkania, jednak miejmy nadzieję, rozwiane zostały tym sposobem liczne wątpliwości co do zdecydowanie odmiennego kształcenia prawników w Niemczech, czy też wątpliwości w kwestii podjęcia nader życiowej decyzji – wybrac się do Niemiec czy też nie? Możliwości są także dla polskich studentów i absolwentów, warunkiem pozostają język i determinacja.

Sednem spotkania było jednakże wspomniane case study. Dr Lehmann zaprezentował metodę analizy stosowaną w Niemczech. Zważywszy na stopień rozbudowania powyższego zagadnienia powiem w skrócie, że owa metoda w pełni uosabia znaną w Wielkopolsce maksymę: Ordnung muss sein.