Spotkanie z prof. Władysławem Rozwadowskim

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Koła Naukowego ”Bona Fides”.

Naszym gościem będzie:

prof. zw. dr hab. WŁADYSŁAW ROZWADOWSKI,

emerytowany profesor zwyczajny UAM, były członek Komitetu Nauk Prawnych i Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN, pełnił m.in. funkcję dziekana WPiA UAM i US oraz kierownika Katedry Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego UAM, a także Katedry Prawa Rzymskiego i Historii Doktryn Polityczno-Prawnych US.

Profesor Rozwadowski jest autorem licznych publikacji z dziedziny prawa rzymskiego w kilku językach. Kilka prac dotyczy problematyki procesu w prawie rzymskim, w tym rozprawa doktorska pt. „Ocena zeznań świadków w procesie rzymskim” (1962).

Spotkanie odbędzie się we wtorek 20 stycznia 2015 r. o godz. 17:30 w sali zeta CIN.

Jest to jedna z niewielu okazji aby poznać Profesora, więc przyjdźcie koniecznie, do zobaczenia!