Rola rodziny w dojrzewaniu do odpowiedzialności obywatelskiej – spotkanie inauguracyjne

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Koła Naukowego ”Bona Fides”

Najbliższe spotkanie będzie pierwszym spotkanie dyskusyjnym w ramach projektu naukowego realizowanego przez nasze Koło.

Projekt nosi tytuł:

„Rola rodziny w dojrzewaniu do odpowiedzialności obywatelskiej”

Głównym celem projektu jest zachęcenie studentów do refleksji i dyskusji na temat odpowiedzialności obywatelskiej, rodziny, wyzwań przed jakimi współcześnie rodzina staje w kontekście kształtowania postaw społecznych. Zarówno odpowiedzialność obywatelska, jak i rodzina, to dwie wartości podstawowe dla funkcjonowania społeczeństwa, zwłaszcza społeczeństwa polskiego w 25 lat po odzyskaniu wolności.

Projekt zakłada odbywanie cyklicznych spotkań w formie dyskusji, warsztatów lub wykładów zaproszonych gości (pracowników naukowych, doktorantów, studentów).

Refleksje podejmowane będą z perspektywy nauk prawnych, socjologii, psychologii, filozofii, nauk politycznych i teologii.

Projekt wspierany jest przez Fundację Banku Zachodniego WBK oraz Fundację „Academia Iuris”.

Spotkanie inauguracyjne odbędzie się w formie dyskusji, której zasadnicze osie stanowić będą:

  • rozumienie pojęcia „rodzina” na gruncie prawa i socjologii,
  • próba zdefiniowania odpowiedzialności obywatelskiej,
  • określenie na czym polega wychowawcza funkcja rodziny i jaki jest jej zakres.

Spotkanie odbędzie się we piątek 27 lutego 2015 r. o godz. 18:00 w sali 101 CI.

Do zobaczenia!Logo FAILogo BZ WBK