Literatura jako narzędzie służące wychowaniu świadomego obywatela

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Koła Naukowego ”Bona Fides”

zatytułowane:

„Literatura jako narzędzie służące wychowaniu świadomego obywatela”

które poprowadzi

Alicja Trębacz

Alicja, studentka III roku prawa oraz członkini Koła „Bona Fides” poruszy w swoim wystąpieniu zagadnienia takie jak: w jaki sposób literatura oddziałuje na wartości, poglądy oraz idee młodych ludzi; literackie wzorce postaw i ich wpływ na proces wychowania; jak skonstruować dobry spis lektur szkolnych. Po wystąpieniu wprowadzającym przewidziana jest dyskusja.

Spotkanie odbywa się w ramach realizowanego przez Koło projektu naukowego pt. „Rola rodziny w dojrzewaniu do odpowiedzialności obywatelskiej”.

Spotkanie odbędzie się w piątek 27 marca 2015 r. o godz. 18:00 w sali 4.2 CIN.

Do zobaczenia!Logo FAILogo BZ WBK