Spotkanie z Panem Profesorem Andrzejem Dziadzio

W dniu 20.10.2016 roku odbyło się otwarte spotkanie z Panem Profesorem Andrzejem Dziadzio. Gość Koła ,,Bona Fides” wygłosił wykład pt. ,,Muzułmanie w Europie. Początki regulacji prawnych”.

Pan Profesor przedstawił licznie zgromadzonym studentom i doktorantom sposób unormowania sytuacji prawnej muzułmanów w Austro-Węgrzech. W toku dyskusji udało się odnaleźć wiele analogii między zjawiskami zachodzącymi w wielonarodowej monarchii habsburskiej a problemami, z jakimi mierzy się współczesna Europa.

Serdecznie dziękujemy Panu Profesorowi za przyjęcie zaproszenia Koła ,,Bona Fides”!wykład2