Kara umowna – pozorne i rzeczywiste problemy w perspektywie historyczno-porównawczej

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie
Koła Naukowego Prawa Rzymskiego ,,Bona Fides”!

Naszym Gościem będzie Pan Profesor Wojciech Dajczak,

który wygłosi wykład pt.
,,Kara umowna
– pozorne i rzeczywiste problemy w perspektywie historyczno-porównawczej

Spotkanie rozpocznie się
o godz. 18:30 w środę 16.11.2016 roku
w sali 2.3 CIN

Spotkanie zapoczątkuje cykl spotkań pt. ,,WSZYSCY MAJĄ MAMBĘ – czyli o zasadności bezkrytycznej recepcji instytucji prawnych”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!