Spotkanie inauguracyjne i pierwsze kroki w rozwiązywaniu kazusów

Spotkanie inauguracyjne

Po spotkaniu wyborczo—sprawozdawczym przyszedł czas na inauguracyjne spotkanie Koła Naukowego Prawa Rzymskiego „Bona Fides”, które odbyło się 26 października 2017 r. Z radością przywitaliśmy nowych członków Koła, jak również wszystkich pasjonatów historii i komparatystyki prawniczej.  Swoją obecnością zaszczycili nas też doktoranci z Katedry Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego, a także Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego oraz Katedry Prawa Publicznego Gospodarczego. Jako byli członkowie Koła opowiadali o swoich doświadczeniach i wspierali studentów pierwszego roku radami.

Prezes Maria Kola przedstawiła główne założenia na rok akademicki 2017/2018. Listopad wypełniony będzie spotkaniami z laureatami programu Diamentowy Grantów, który jest organizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W grudniu odbędzie się kolejna, piąta już edycja  Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego „Prawo a Język”. Z kolei na styczeń zaplanowany jest cykl spotkań „Szkodliwe środy z Bona Fides”, podczas którego będziemy zgłębiać problematykę związaną z odpowiedzialnością odszkodowawczą. To tylko niektóre projekty Koła, dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach.

 

Spotkanie „Jedna sprawa spadkowa – wiele rozwiązań”

Dnia 8 listopada odbyło się kolejne spotkanie Koła Naukowego „Bona Fides”. Wiązało się ono z pewnym wyzwaniem dla wszystkich przybyłych, bowiem zadaniem każdego z nich było rozwiązanie kazusu z materii prawa spadkowego, bazując jedynie na swojej intuicji i „poczuciu tego co sprawiedliwe”. Każdy pomysł był skonfrontowany z obowiązującymi regulacjami z tej dziedziny, jednak należy przyznać, że uczestnikom nie zabrakło słusznej intuicji i pomysłowości. Nad wszystkim czuwali mgr Marcin Sepełowski, doktorant w  Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego oraz Michał Przybył, student V-ego roku prawa. Niespodzianką dla wszystkich zebranych była wideokonferencja z mgr Pauliną Kozanecką, doktorantką w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego, która jest na rocznym pobycie w Chinach i bada tamtejszy system prawa. Wyczerpująco opowiedziała, jakie byłoby rozwiązanie kazusu zgodnie z obowiązującym prawem Chińskiej Republiki Ludowej. Było to niewątpliwie ciekawe doświadczenie.

 

Nowych członków serdecznie witamy i życzymy wielu sukcesów!
A wszystkich zainteresowanych zapraszamy na kolejne spotkania Koła, które już niebawem!