Pierwsze spotkanie z cyklu „Diamentowy listopad”: „Prawda, ale jaka?”

Koło Naukowe Prawa Rzymskiego Bona Fides”
serdecznie zaprasza na pierwsze spotkanie z cyklu
„Diamentowy listopad”,
które odbędzie się 16 listopada 2017 r. (czwartek)
o godz. 18.00
w sali 3.3 Collegium Iuridicum Novum.

 

Naszym gościem będzie pan mgr Kamil Sorka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego wystąpienie zatytułowane „Prawda, ale jaka? Przysięga w procesie rzymskim będzie próbą znalezienia na tak postawione pytanie odpowiedzi w oparciu o instytucję przysięgi przed pretorem.

Pojęcie prawdy należy do jednego z kluczowych dla całej kultury europejskiej. Filozofia grecka splotła je wraz z pojęciami dobra i piękna do tego stopnia, że trudno nam nie odwoływać się do tych kategorii również po wielu wiekach rozwoju myśli. Co prawda, refleksja nad naturą i kryterium prawdy należy ściśle do dziedziny epistemologii filozoficznej. Jednak pojęcie prawdy stanowi też konieczne podłoże jakiegokolwiek pytania o poznanie człowieka, w tym również o charakter poznania sądowego. Fundamentem całego postępowania cywilnego pozostaje zatem zasada prawdy, kierowania się prawdziwymi twierdzeniami przy wydawaniu wyroku. Otwartym pozostaje natomiast pytanie, czy prawda powinna bezwzględnie być poszukiwana i respektowana w postępowaniu, czy też winna czasem ustąpić wobec innych doniosłych wartości. Różne odpowiedzi na to pytanie prawnicy często określają terminami prawdy materialnej i prawdy formalnej.

To pytanie warto zadać tekstom jurystów rzymskich – nawykłych do myślenia w kategoriach prawa procesowego. W swoim wystąpieniu referent przybliży instytucję przysięgi przed pretorem. Jeśli twierdzenia stron zawarte w ofercie złożenia przysięgi i samej przysiędze były zgodne, pretor był związany ich treścią i odpowiednio do nich pozwany natychmiast był zasądzany bądź uwalniany. Z drugiej strony, juryści pozostawali świadomi, że zasada ta nie może być stosowana w każdym przypadku, ale ogranicza ją niejednokrotnie wzgląd na interes osób trzecich. Wtedy zaś – jak wyraził się Marcellus – „należy szukać prawdy”. Przysięga przed pretorem pozostaje zatem przykładem konfrontacji obiektywnego badania rzeczywistości przez sąd oraz pełnej dyspozytywności procesu, charakterystycznej dla prawdy formalnej.

Serdecznie zapraszamy!

Nasze wydarzenie dostępne jest również na Facebooku: Diamentowy listopad Vol. 1: „Prawda, ale jaka?”

 

Pan mgr Kamil Sorka z Uniwersytetu Jagiellońskiego jest laureatem „Diamentowego Grantu”. W ramach tego projektu organizowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prowadzi badania nad „Rozumieniem prawdy w rzymskim procesie cywilnym” pod opieką naukową ks. prof. dra hab. Franciszka Longchamps de Bérier. Pan mgr Kamil Sorka jest członkiem i współzałożycielem Koła Naukowego Europejskiej Tradycji Prawnej Prawa Rzymskiego i Komparatystyki Prawniczej „Ti estin aletheia” oraz członkiem Koła Naukowego Prawa Rzymskiego i Porównawczego TBSP UJ, które działają przy WPiA UJ.

DIAMENTOWY LISTOPAD jest to cykl spotkań organizowany przez Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides”, podczas którego wystąpią młodzi naukowcy, laureaci programu „Diamentowy Grant” organizowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zaproszeni goście przedstawią problematykę, którą podejmują w zakresie swoich badań naukowych. Będzie to wędrówka intelektualna od przysięgi w procesie rzymskim, przez metodologię filozofii analitycznej w zakresie badań społecznych, a skończywszy na zasadzie swobody umów w prawie kanonicznym. To niepowtarzalna okazja do poznania ludzi, którzy łączą swoje pasje z nauką, dzieląc się wiedzą z innymi.