Drugie spotkanie z cyklu „Diamentowy listopad”: „Prawo jako system instytucji”

Koło Naukowe Prawa Rzymskiego Bona Fides”
serdecznie zaprasza na drugie spotkanie z cyklu
„Diamentowy listopad”,
które odbędzie się 20 listopada 2017 r. (poniedziałek)
o godz. 18.00
w sali 4.2 Collegium Iuridicum Novum.

 

Naszym gościem będzie pani Zuzanna Krzykalska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która przedstawi referat zatytułowany Prawo jako system instytucji – dogmatycznoprawna wizja sytemu prawadotyczący metody analitycznej teorii prawa.

Dogmatyka prawa odgrywa ogromną rolę w systematyzacji prawa pozytywnego oraz rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych i walidacyjnych, z którymi stykają się prawnicy w swej działalności zawodowej. Głównym celem projektu „Wizje systemu prawa i instytucji prawnej w dogmatyce prawa cywilnego oraz ich konsekwencje dla interpretacji prawniczej” jest opracowanie autorskiej teorii metody prawniczej (dogmatycznoprawnej), którą posługują się naukowcy badający prawo obowiązujące. Zaplanowane w ramach projektu badania będą miały charakter interdyscyplinarny – odpowiedzą na pytania istotne zarówno z punktu widzenia teorii prawa, jak i dogmatyki prawa prywatnego, przy zastosowaniu metod analitycznej teorii prawa, dogmatyki prawa, filozofii analitycznej, językoznawstwa, teorii systemów i logiki, realizując tym samym postulaty integracji wewnętrznej i zewnętrznej prawoznawstwa. Na podstawie badań wstępnych przyjęta zostanie hipoteza badawcza o istotnej roli systemowości prawa oraz pojęcia instytucji prawnej dla doktrynalnej interpretacji prawa pozytywnego. Dyrektywy wykładni prawa, zwanej „instytucyjną”, zidentyfikowane zostaną na podstawie analizy dorobku polskiej doktryny prawa cywilnego, z uwzględnieniem teoretycznoprawnych koncepcji systemowości prawa i instytucji prawnych. Na podstawie analizy teksów naukowych (oraz w odpowiednim zakresie orzecznictwa sądowego) i przedstawianych w nich argumentacji zrekonstruowany zostanie dogmatycznoprawny obraz prawa. Po pierwsze, przedmiotem analiz będzie zagadnienie systemowości prawa (badania będą uwzględniać dorobek współczesnej teorii prawa oraz – w zakresie ogólnej teorii systemów – innych nauk, m.in. filozofii i logiki). Po drugie, analizowane będzie pojęcie instytucji prawnej. Bez wątpienia, to właśnie instytucje prawne odgrywają kluczową rolę w rozumowaniach dogmatyków prawa (szczególnie prawa prywatnego). Dlatego konieczne będzie ustalenie, czym jest instytucja prawna w ujęciu dogmatycznym. Zrekonstruowane dogmatyczne pojęcie instytucji prawnej zostanie zestawione z pojęciem instytucji prawnej w instytucjonalnej teorii prawa Neila MacCormicka i Oty Weinbergera w celu zbadania, czy podejście instytucjonalne w teorii prawa może być użyteczne dla wyjaśnienia metody dogmatycznoprawnej, w szczególności w zakresie doktrynalnej systematyzacji i interpretacji prawa pozytywnego. Przewidywanym wynikiem badań na tym etapie będzie opracowanie dogmatycznej wizji prawa jako systemu instytucji prawnych. W końcu, na podstawie uzyskanego wyniku badawczego, sformułowana zostanie koncepcja „instytucyjnej” wykładni dogmatycznej, oparta na myśleniu o prawie jako systemie instytucji prawnych powiązanych różnorodnymi relacjami (np. treściowymi, funkcjonalnymi, czy walidacyjnymi). Koncepcja ta będzie miała nowatorski charakter, gdyż sama wykładnia doktrynalna prawa cywilnego nie doczekała się w polskiej nauce zadowalającego współcześnie opracowania, a w ostatnich dekadach problematyka ta nie była podejmowana. Postrzeganie prawa jako systemu instytucji (a nie systemu norm, czy przepisów prawa) samo w sobie posiada innowacyjny charakter, a przy tym duży potencjał eksplanacyjny tak dla teorii prawa, jak i dla dogmatyki prawniczej. Zatem rezultaty poznawcze projektu będą przydatne zarówno dla teorii, jak i praktyki prawniczej.

Serdecznie zapraszamy!

Nasze wydarzenie dostępne jest również na Facebooku: Diamentowy listopad Vol. 2: „Prawo jako system instytucji – dogmatycznoprawna wizja sytemu prawa”

 

Pani Zuzanna Krzykalska z Uniwersytetu Jagiellońskiego jest laureatką „Diamentowego Grantu”. W poprzednich latach była związana z Kołem Naukowym Prawa Rzymskiego i Porównawczego TBSP UJ. Obecnie działa w Kole Filozofii Prawa oraz jest doktorantką w Katedrze Teorii Prawa. Interesuje się analityczną filozofią i analityczną teorią prawa.

DIAMENTOWY LISTOPAD” Jest to cykl spotkań organizowany przez Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides”, podczas którego wystąpią młodzi naukowcy, laureaci programu „Diamentowy Grant” organizowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zaproszeni goście przedstawią problematykę, którą podejmują w zakresie swoich badań naukowych. Będzie to wędrówka intelektualna od przysięgi w procesie rzymskim, przez metodę analityczną teorii prawa, poprzez zbadanie roli sędziego w kodeksie cywilnym Turcji, a skończywszy na zasadzie swobody umów w prawie kanonicznym.