Ostatnie spotkanie z cyklu „Diamentowy listopad”: „Kościół i umowy. Z historii oddziaływania prawa kanonicznego na prawo umów”

Koło Naukowe Prawa Rzymskiego Bona Fides”
serdecznie zaprasza na ostatnie spotkanie z cyklu
„Diamentowy listopad”,
które odbędzie się 30 listopada 2017 r. (czwartek)
o godz. 18:00
w sali 4.18 Collegium Iuridicum Novum.

 

Naszym gościem będzie pan mgr Piotr Alexandrowicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, który wygłosi prelekcję pt.: „Kościół i umowy. Z historii oddziaływania prawa kanonicznego na prawo umów”. Pan mgr Piotr Alexandrowicz jest absolwentem prawa i teologii na UAM, a obecnie doktorantem w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego. Pełnił także funkcję wiceprezesa „Bona Fides” i nadal wspiera działalność Koła.

Prawo kanoniczne stanowi integralną część zachodniej tradycji prawnej, choć współcześnie jego oddziaływanie jest znikome, a pamięć o jego wpływie na prawo świeckie w przeszłości uległa dziś zatarciu. Tymczasem w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności prawo kanoniczne i teologia moralna wywarły przemożny wpływ na wiele obszarów prawa, pośród których ważne miejsce zajmuje prawo kontraktowe.

Sformułowanie słynnej paremii pacta sunt servanda było owocem reinterpretacji starożytnych chrześcijańskich tekstów dokonanej przez kanonistów w XII wieku. Kolejne pokolenia jurysprudencji prawa kanonicznego kształtowały rozumienie tej zasady i wskazywały na jej doniosłość praktyczną. W istocie chodziło kanonistom o stworzenie narzędzia do zagwarantowania zaskarżalności wszystkich umów, przynajmniej na forum kościelnym, a więc o przekroczenie ograniczeń rzymskiego nominalizmu kontraktowego. Dla osiągnięcia tego celu kanoniści wykorzystali argumentację moralną, opartą na utrwalonej doktrynie chrześcijańskiej, która nakazywała dotrzymywać danego słowa.

Odkryta w ten sposób zasada swobody umów w różny sposób została przyjęta przez nowe nurty w nauce prawa w okresie wczesnonowożytnym. Ustalenie sposobu recepcji tej idei albo jej odrzucenia pozwala na sformułowanie ogólnych wniosków dotyczących historii wpływu prawa kanonicznego na prawo prywatne.

Serdecznie zapraszamy!

Wydarzenie dostępne jest również na Facebooku: Diamentowy listopad Vol. 4: „Kościół i umowy. Z historii oddziaływania prawa kanonicznego na prawo umów”.

DIAMENTOWY LISTOPAD Jest to cykl spotkań organizowany przez Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides”, podczas którego wystąpią młodzi naukowcy, laureaci programu „Diamentowy Grant” organizowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zaproszeni goście przedstawią problematykę, którą podejmują w zakresie swoich badań naukowych. Będzie to wędrówka intelektualna od przysięgi w procesie rzymskim, przez metodę analityczną teorii prawa, poprzez zbadanie roli sędziego w kodeksie cywilnym Turcji, a skończywszy na zasadzie swobody umów w prawie kanonicznym.