Kontakt

Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides”

Katedra Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Św. Marcin 90

61-809 Poznań

Adres e-mail: bonafides@amu.edu.pl

Facebook: www.facebook.com/bonafidesknpr