Międzynarodowe Seminarium „Znaczenia i przypadki użycia zwrotu bona fides w prawie polskim i niemieckim”

W dniach 1 – 2 czerwca 2015 roku odbędzie się

Międzynarodowe Seminarium pt.

„Znaczenia i przypadki użycia zwrotu bona fides w prawie polskim i niemieckim”.

W spotkaniu organizowanym przez Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides” wezmą udział studenci z Uniwersytetu w Augsburgu oraz reprezentanci Uniwersytetów: Jagiellońskiego oraz Warszawskiego.

Dyskusję moderować będą m.in.: prof. Christof Becker (Uniwersytet w Augsburgu), dr Petr Dostalík (Uniwersytet w Ołomuńcu), dr Pavel Salák (Uniwersytet Masaryka w Brnie), dr Jaromír Tauchen (Uniwersytet Masaryka w Brnie), dr Ondřej Horák (Uniwersytet w Ołomuńcu), mgr Aleksander Grebieniow (Uniwersytet w Bernie), ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier (UJ), prof. Rafał Wojciechowski (UWr) oraz prof. Wojciech Dajczak.

Celem spotkania jest próba porównania znaczenia zwrotu bona fides w prawie polskim i niemieckim. Prelegenci występować będą w parach, przedstawiając regulacje podobnych zagadnień w swoich porządkach prawnych. Omówione zostaną zagadnienia takie jak zakres treści umowy, nabycie od nieuprawnionego, zasiedzenie czy też odpowiedzialność odszkodowawcza oparta na zasadzie słuszności.

Dyskusja po każdym z wystąpień prowadzona będzie w językach angielskim oraz niemieckim. Seminarium pozwoli nie tylko na szersze spojrzenie na zagadnienie dobrej wiary poprzez pryzmat dwóch systemów prawnych, ale będzie też stanowić doskonałą okazję do wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy studentami z Polski i Niemiec. Spotkanie przyczyni się także do zacieśniania współpracy międzynarodowej oraz promocji Wydziału za granicą.

Spotkanie odbędzie się w Zespole Pałacowo – Parkowym UAM w Gułtowach.

Opublikowano Konferencje, Sympozjum | Otagowano , , | Skomentuj

Zwycięzcy Lokalnego Konkursu Prawa Rzymskiego

Znamy zwycięzców Lokalnego Konkursu Prawa Rzymskiego. Są to:

1) Piotr Kaźmierski

2) Jakub Grabowski

3) Karolina Kroczak

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w Międzynarodowym Konkursie Prawa Rzymskiego.

Opublikowano Konkurs | Otagowano , , | Skomentuj

Konkurs Prawa Rzymskiego – finaliści

Znamy finalistów pierwszego etapu Lokalnego Konkursu Prawa Rzymskiego. Są to:

Karolina Kroczak – 22 punkty

Piotr Kaźmierski – 22 punkty

Jakub Grabowski – 21 punktów

Krystian Binkofski – 19 punktów

Filip Bęczkowski – 18 punktów

Piotr Szachow – 18 punktów

Dominika Błaszak – 17 punktów

Marta Adamska – 16 punktów

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie!

Opublikowano Konkurs | Otagowano , , , , | Skomentuj

Konkurs – nowe informacje

Tak jak obiecaliśmy! Nowa porcja niezbędnych informacji dla zainteresowanych konkursem z prawa rzymskiego. Poniżej znajdziecie link do regulaminu:

Regulamin-2015

Po zapoznaniu się z jego treścią dla zainteresowanych szczęśliwców pragnę dodać, iż na etapie ustnym poza materiałem z podręcznika obowiązuje także wskazana treść z poniższego wolumenu:

H. Kupiszewski, Prawo rzymskie a współczesność, wydanie 1, Warszawa 1988 bądź wydanie 2, Kraków 2013 – rozdziały II, VI i VIII.

Powyższa pozycja znajdzie również zastosowanie na etapie międzynarodowym.

Życzymy powodzenia i owocnych przygotowań!

Opublikowano Konkurs | Otagowano , , | Skomentuj

Konkurs Prawa Rzymskiego – etap lokalny

konkurs plakat

Konkursu Prawa Rzymskiego

Etap Lokalny

Projekt organizowany po raz siódmy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza przez Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides” oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań.


Konkurs adresowany jest do studentów I roku prawa i stanowi szansę nie tylko na zdobycie bardzo dobrej oceny z egzaminu, ale i na udział w Międzynarodowym Konkursie Prawa Rzymskiego.

Pierwszy etap odbędzie się 18 maja w sali Eta w CIN.  Zadanie uczestników polega na  rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru, w którym zakres pytań pokrywa się z zakresem pytań egzaminacyjnych.

Więcej informacji – wkrótce

Zapraszamy!

Opublikowano Konkurs | Otagowano , , , | Skomentuj

Literatura jako narzędzie służące wychowaniu świadomego obywatela

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Koła Naukowego ”Bona Fides”

zatytułowane:

„Literatura jako narzędzie służące wychowaniu świadomego obywatela”

które poprowadzi

Alicja Trębacz

Alicja, studentka III roku prawa oraz członkini Koła „Bona Fides” poruszy w swoim wystąpieniu zagadnienia takie jak: w jaki sposób literatura oddziałuje na wartości, poglądy oraz idee młodych ludzi; literackie wzorce postaw i ich wpływ na proces wychowania; jak skonstruować dobry spis lektur szkolnych. Po wystąpieniu wprowadzającym przewidziana jest dyskusja.

Spotkanie odbywa się w ramach realizowanego przez Koło projektu naukowego pt. „Rola rodziny w dojrzewaniu do odpowiedzialności obywatelskiej”.

Spotkanie odbędzie się w piątek 27 marca 2015 r. o godz. 18:00 w sali 4.2 CIN.

Do zobaczenia!Logo FAILogo BZ WBK

Opublikowano Spotkania | Otagowano , , , | Skomentuj

Funkcja wychowawcza rodziny w świetle przepisów Konstytucji RP z 1997 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Koła Naukowego ”Bona Fides”

zatytułowane:

„Funkcja wychowawcza rodziny w świetle przepisów Konstytucji RP z 1997 r.”

które poprowadzi

Marcin Sepełowski

Marcin, student III roku prawa i wiceprezes KN „Bona Fides”, opowie o uregulowaniach polskiej konstytucji z 1997 roku oraz będzie moderował dyskusję dotyczącą omawianych zagadnień.

Spotkanie odbywa się w ramach realizowanego przez Koło projektu naukowego pt. „Rola rodziny w dojrzewaniu do odpowiedzialności obywatelskiej”.

Spotkanie odbędzie się w piątek 13 marca 2015 r. o godz. 18:00 w sali 4.1 CIN.

Do zobaczenia!Logo FAILogo BZ WBK

Opublikowano Spotkania | Otagowano , , , | Skomentuj

Rola rodziny w dojrzewaniu do odpowiedzialności obywatelskiej – spotkanie inauguracyjne

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Koła Naukowego ”Bona Fides”

Najbliższe spotkanie będzie pierwszym spotkanie dyskusyjnym w ramach projektu naukowego realizowanego przez nasze Koło.

Projekt nosi tytuł:

„Rola rodziny w dojrzewaniu do odpowiedzialności obywatelskiej”

Głównym celem projektu jest zachęcenie studentów do refleksji i dyskusji na temat odpowiedzialności obywatelskiej, rodziny, wyzwań przed jakimi współcześnie rodzina staje w kontekście kształtowania postaw społecznych. Zarówno odpowiedzialność obywatelska, jak i rodzina, to dwie wartości podstawowe dla funkcjonowania społeczeństwa, zwłaszcza społeczeństwa polskiego w 25 lat po odzyskaniu wolności.

Projekt zakłada odbywanie cyklicznych spotkań w formie dyskusji, warsztatów lub wykładów zaproszonych gości (pracowników naukowych, doktorantów, studentów).

Refleksje podejmowane będą z perspektywy nauk prawnych, socjologii, psychologii, filozofii, nauk politycznych i teologii.

Projekt wspierany jest przez Fundację Banku Zachodniego WBK oraz Fundację „Academia Iuris”.

Spotkanie inauguracyjne odbędzie się w formie dyskusji, której zasadnicze osie stanowić będą:

  • rozumienie pojęcia „rodzina” na gruncie prawa i socjologii,
  • próba zdefiniowania odpowiedzialności obywatelskiej,
  • określenie na czym polega wychowawcza funkcja rodziny i jaki jest jej zakres.

Spotkanie odbędzie się we piątek 27 lutego 2015 r. o godz. 18:00 w sali 101 CI.

Do zobaczenia!Logo FAILogo BZ WBK

Opublikowano Spotkania | Otagowano , , | Skomentuj

Sprawozdanie po spotkaniu z prof. Władysławem Rozwadowskim

Dnia 20 stycznia 2015 roku o godzinie 17:30 miało miejsce spotkanie z prof. dr. hab. Władysławem Rozwadowskim, emerytowanym profesorem, m.in. byłym dziekanem WPiA, a także szefem Katedry Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego. Okazja spotkania prawdziwej legendy naszego wydziału przyciągnęła na salę sporą liczbę uczestników, zarówno studentów, jak i wykładowców. Tematem spotkania był proces rzymski – zważywszy na niedostateczny wymiar zajęć, nie omawiany w szerszym zakresie. Stąd spotkanie było tym bardziej interesujące. Profesor zachwycał swobodą, tempem i energią prowadzonego wykładu. Przez półtorej godziny usłyszeliśmy wiele ciekawych faktów dotyczących wszystkich trzech rodzajów rzymskiego procesu: legisakcyjnego, formułkowego i kognicyjnego.

Nie tylko rozległą wiedzą, ale i stylem prowadzenia wykładu profesor mocno absorbował słuchaczy. Nie przerywając  ani na chwilę, opowiadał o dokonaniach rzymskich pretorów jakby to było wczoraj, a o Papinianie jak o koledze ze szkolnej ławki. Niesamowite spotkanie, fenomenalny człowiek.

Opublikowano Spotkania | Otagowano , | Skomentuj

Spotkanie z prof. Władysławem Rozwadowskim

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Koła Naukowego ”Bona Fides”.

Naszym gościem będzie:

prof. zw. dr hab. WŁADYSŁAW ROZWADOWSKI,

emerytowany profesor zwyczajny UAM, były członek Komitetu Nauk Prawnych i Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN, pełnił m.in. funkcję dziekana WPiA UAM i US oraz kierownika Katedry Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego UAM, a także Katedry Prawa Rzymskiego i Historii Doktryn Polityczno-Prawnych US.

Profesor Rozwadowski jest autorem licznych publikacji z dziedziny prawa rzymskiego w kilku językach. Kilka prac dotyczy problematyki procesu w prawie rzymskim, w tym rozprawa doktorska pt. „Ocena zeznań świadków w procesie rzymskim” (1962).

Spotkanie odbędzie się we wtorek 20 stycznia 2015 r. o godz. 17:30 w sali zeta CIN.

Jest to jedna z niewielu okazji aby poznać Profesora, więc przyjdźcie koniecznie, do zobaczenia!

Opublikowano Spotkania | Otagowano , , , | Skomentuj